Reklamace a vrácení zboží

Pokud jste u nás zakoupili zboží, které Vám nevyhovuje, je možné ho vyněnit za jiné zboží, vrátit či v případě poškození reklamovat.

Vrácení zboží ve 14 denní lhůtě

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem v naší kamenné prodejně. Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit písemně, a to zasláním zboží na adresu:

Iveta Mičková, Bochovice 13, 675 05 Rudíkov

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno ve lhůtě, nestačí tedy jeho zaslání v poslední den lhůty. Odstoupení od smlouvy můžete zaslat elektronicky na adresu mickova@prikryvky.cz. V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží.

Reklamace

Na naše zboží poskytujeme záruční dobu 24 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet od převzetí zboží a záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví v záruční lhůtě. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním či mechanickým poškozením.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Nabízené zboží je vynikající kvality a doufáme, že budete plně spokojeni. V případě vyskytnutí ojedinělých výrobních či jiných vad nás ovšem neváhejte kontaktovat a rádi se s Vámi domluvíme na opravě, výměně či vrácení peněz.